Příspěvky 2021 / 2022

Příspěvky, prosíme, uhraďte na klubový účet 123-748690267/0100 (uvést s předčíslím) a do poznámky napište jméno hráče - kategorie.

Uhraď příspěvky do 20. září 2021 a zajisti si ZDARMA klubovou láhev.

Příspěvky Letovice | Florbal

Přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci 

I. pololetí do 30. září 2021: 1 000 Kč

II. pololetí do 31. ledna 2022: 1 000 Kč

Dorostenci, junioři

I. pololetí do 30. září 2021: 1 800 Kč

II. pololetí do 31. ledna 2022: 1 800 Kč

 

Všeobecná sportovní příprava | Kroužek

I. pololetí do 30. září 2021: 600 Kč

II. pololetí do 31. ledna 2022: 600 Kč